Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler ekonomisinin büyüme hızının yüzde 2 olmasını bekliyor

Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayipler ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı “Katılım ve Büyüme için Dijital Bağlantı” raporunu paylaştı. 

Raporda, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin önceki on yıllarda makroekonomik dayanıklılık konusunda ilerleme kaydettiği ve pandemi sonrası krizleri göreceli başarıyla atlattığı vurgulandı.

Ancak bölgedeki mali kısıtlamaların gerekli yatırımları sınırlandırdığına işaret edilen raporda, büyümenin yoksulluğu azaltmak ve istihdam yaratmak konusunda yetersiz kaldığı aktarıldı.

Raporda, tamamlayıcı politikalarla birlikte dijital bağlantının genişletilmesinin, bölgede daha dinamik ve kapsayıcı toplumlar oluşturma imkanı sunacağına işaret edildi.

Bir önceki raporda Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 büyüyeceğinin öngörüldüğü hatırlatılan raporda, 2023 büyüme tahmininin yüzde 2 olduğu ancak bölgesel gayrisafi hasıla büyümesinin dünyadaki diğer bölgelerin altında kalacağı bildirildi.

Raporda, bölgede büyümenin 2024’te yüzde 2,3 ve 2025’te yüzde 2,6 olmasının beklendiği belirtilerek, 2010’lardakine benzer bu oranların, katılım ve yoksulluğun azaltılması konusunda ihtiyaç duyulan ilerlemeyi sağlamak için yeterli olmadığının altı çizildi.

Bölgede altı ay öncesine göre iyileşme yaşandığına işaret edilen raporda, yüksek faiz oranları, gelişmiş ekonomilerdeki düşük büyüme ve Çin’in belirsiz beklentileri nedeniyle küresel koşulların olumsuz olmaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda, bu yıl Arjantin ile Haiti’nin yüzde 2,5 ve Şili’nin yüzde 0,4 daralacağı öngörülürken, bölgedeki diğer ülkelerin büyüme kaydedeceği belirtildi.

 

Kaynak: AA

Yorum yapın

undef 7701
undef 5147
undef 8087
undef 8177
undef 2467
undef 2468
undef 6777
undef 4927
undef 5723
undef 7193
undef 5570
undef 5692
undef 5170
undef 7880
undef 2826
undef 7894
undef 4686
undef 9156
undef 3918
undef 6888
undef 9857
undef 5311
undef 9834
undef 5439
undef 9281
undef 1865
undef 9429
undef 9351
undef 8191
undef 3937
undef 9354
undef 9004
undef 3913
undef 5730
undef 5364
undef 3655
undef 1567
undef 7500
undef 4756
undef 3549
undef 2035
undef 7030
undef 2986
undef 2743
undef 3540
undef 6437
undef 1612
undef 3395
undef 9649
undef 9578
undef 5351
undef 9429
undef 6431
undef 5188
undef 7968
undef 5315
undef 3712
undef 6779
undef 6004
undef 2621