Türkiye’nin bor avantajı… Kritik mineral savaşı başladı

Türkiye’nin sürekli gündeminde yer alan değerli mineraller artık stratejik hammadde haline geldi. Yakın dönemde bor ve toryum yatakları açısından cazibe merkezi olması beklenen Türkiye’nin bor atıklarından lityum üretimi ise dikkat çekiyor. Türkiye’nin mineral rekabetinde öne çıkması global enerji piyasalarına da yansırken geçtiğimiz hafta Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) zemininde enerji gündemli üç önemli toplantı gerçekleştirildi.

YENİ YOL HARİTASI

İlki; başkanlığını Fatih Birol’un yaptığı Uluslararası Enerji Ajansı’nın ‘Kritik Mineraller ve Temiz Enerji’ gündemli iki ayrı toplantısıydı. Ardından Nükleer Enerji Ajansı’nın ‘Nükleer için yeni yol haritası’ toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa’da yeşil enerjiye geçiş için başlatılan çalışmalar hız kazanırken uluslararası kuruluşların toplantılarında temiz enerji üretiminin başlıca hammaddesi olan kritik mineraller en fazla üzerinde durulan konu oldu.

Temiz enerji sağlayan piller için lityum, nikel, kobalt, manganez gibi nadir toprak elementleri kullanılıyor. 

NEDİR BU KRİTİK MİNERALLER?

Uluslararası Enerji Ajansı’nın, söz konusu toplantılarda gündeme gelen 2023 tarihli “Temiz Enerji Dönüşümlerinde Kritik Minerallerin Rolü” başlıklı raporu, temiz enerji sağlayan pillerin performansını geliştirmek için başta lityum olmak üzere nikel, kobalt, manganez, grafite; rüzgâr enerjisi sağlayan türbinler ve elektrikli araçların motorları için bu kapsamdaki nadir toprak elementlerine; hidroelektrik üretimi için bakır ve alüminyuma; güneş enerjisi panelleri için ise bakır, silikon ve gümüşe çok daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

AVRUPA GERİDE ÖNCÜLÜK ÇİN’DE

Avrupa doğal enerji için güneşten yararlanma ve bu doğrultuda güneş panelleri üretme konusunda geçtiğimiz 10 yıl boyunca dünyada öncü konumdaydı. Ancak bugün dünyada güneş enerjisi panellerinin yüzde 80’i Çin’de üretiliyor. Yine rapora göre Çin, kritik mineraller tedarikindekinde de öncülüğü üstleniyor.

Türkiye'nin bor avantajı... Kritik mineral savaşı başladı - Resim : 2
2040 yılında lityuma olan talebinin yüzde 42 artacağı belirtiliyor. 

TALEPLER ARTIYOR

Söz konusu rapora göre, temiz enerji dönüşümünü gerçekleştirebilmek için 2040 yılında lityum talebi 2020’ye göre 42, grafit talebi 25, kobalt talebi 21, nikel talebi 19 ve nadir toprak elementleri talebi de 7 katına çıkacak. 2040’ta elektrikli araç ve batarya depolamada kullanılan lityumun toplam talebinin yüzde 90’ının enerji sektöründeki dönüşümden kaynaklanması hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN BOR VE LİTYUM AVANTAJI

Türkiye lityum yataklarına sahip bir ülke olarak tanımlanırken, dünyanın en büyük bor rezervine sahip ülke olarak bor atıklarından da lityum üretiyor. Eskişehir’deki Eti Maden Kuruluşu lityum karbon üretiminde sıvı bor atıklarından yararlanıyor. Yapılan testlerde ise sıvı bor atıklarından üretilen lityumun yüksek akım bağladığı kesinleşti. Tesisin yıllık on ton lityum üretmesi planlanıyor. Bu yönüyle Türkiye lityum rekabetinde büyük bir avantaja sahip.

MİNERALDE ÇİN’E BAĞIMLILIK ENDİŞESİ

Geçen hafta Paris’te düzenlenen ve alanında ilk örnek olan ‘IEA Kritik Mineraller ve Temiz Enerji Zirvesi’, 50 ülkeyi bir araya getirdi. Uluslararası Enerji Ajansı raporu, ülkelerin karşılaştığı “en büyük zorluğun” daha çeşitli tedarik kanalları olduğunu vurularken, Batılı ülkelerin, üretimin neredeyse yüzde 70’ini gerçekleştiren ve en büyük rafine kapasitesine sahip olan Çin’e bağımlılığın azaltılması talebinin altı çizildi.

Türkiye'nin bor avantajı... Kritik mineral savaşı başladı - Resim : 3
Batılı ülkeler nadir toprak elementlerine olan talepte Çin’e olan bağımlılığı azaltmak istiyor. 

TEMİZ ELEKTRİK ÜRETİMİ ÜÇ KAT ARTTI

IEA Enerji Direktörü Fatih Birol da tedarik çeşitliliğine vurgu yaparken, raporda Türkiye ile ilgili değerlendirmede, “Türkiye son on yılda enerji karışımında önemli bir çeşitlilik gördü. Özellikle yenilenebilir enerji, son on yılda yenilenebilir elektrik üretiminin üç katına çıkmasıyla etkileyici bir büyüme kaydetti. Türkiye’nin ilk nükleer enerji tesisinin 2023 yılında devreye alınması, ülkenin enerji karışımını daha da çeşitlendirecektir” ifadelerine yer veriliyor.

[email protected] 

 

Kaynak: Web Özel

Yorum yapın

undef 7701
undef 5147
undef 8087
undef 8177
undef 2467
undef 2468
undef 6777
undef 4927
undef 5723
undef 7193
undef 5570
undef 5692
undef 5170
undef 7880
undef 2826
undef 7894
undef 4686
undef 9156
undef 3918
undef 6888
undef 9857
undef 5311
undef 9834
undef 5439
undef 9281
undef 1865
undef 9429
undef 9351
undef 8191
undef 3937
undef 9354
undef 9004
undef 3913
undef 5730
undef 5364
undef 3655
undef 1567
undef 7500
undef 4756
undef 3549
undef 2035
undef 7030
undef 2986
undef 2743
undef 3540
undef 6437
undef 1612
undef 3395
undef 9649
undef 9578
undef 5351
undef 9429
undef 6431
undef 5188
undef 7968
undef 5315
undef 3712
undef 6779
undef 6004
undef 2621