Meme kanseri hastaları anne olabilir mi? Yanıtı uzmanlardan geldi

Çoğunlukla belirti vermeyen meme kanserinde meme ultrasonuyla, mamografiyle bazen de MR’la hastanın taranması gerekmektedir. Semptomlar ortaya çıkmadan hastalığın teşhisinin konulabilmesi için rutin takiplerin mutlaka yaptırılması gerekir. Meme kanseri teşhisi konulan kadınlar tedavi sonrası için anne olma şanslarını koruyabilirler. Buradaki en önemli faktör hastanın tanı yaşı, hastalık evresi ve planlanan kemoterapi ve radyoterapinin olası yumurtalık rezervi üzerine etki büyüklüğüdür. İleri yaştaki hastalarda etkilenme daha fazla olacağından bekar hastalarda genelde yumurta dondurma, evli çiftlerde ise yumurta veya embriyo dondurulması şeklinde gerçekleşir. Embriyonun kullanım hakkı çiftlere aittir, yumurtanın kullanım hakkı ise kadına aittir.

Yorum yapın

undef 7701
undef 5147
undef 8087
undef 8177
undef 2467
undef 2468
undef 6777
undef 4927
undef 5723
undef 7193
undef 5570
undef 5692
undef 5170
undef 7880
undef 2826
undef 7894
undef 4686
undef 9156
undef 3918
undef 6888
undef 9857
undef 5311
undef 9834
undef 5439
undef 9281
undef 1865
undef 9429
undef 9351
undef 8191
undef 3937
undef 9354
undef 9004
undef 3913
undef 5730
undef 5364
undef 3655
undef 1567
undef 7500
undef 4756
undef 3549
undef 2035
undef 7030
undef 2986
undef 2743
undef 3540
undef 6437
undef 1612
undef 3395
undef 9649
undef 9578
undef 5351
undef 9429
undef 6431
undef 5188
undef 7968
undef 5315
undef 3712
undef 6779
undef 6004
undef 2621