Yüzyılın hayali gerçek oluyor. Dil birliğinde büyük adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kazakistan’da “Türk Devri” temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi’nde bir süredir çalışmaları devam eden ‘ortak Türkçe alfabe’ ile ilgili değerlendirmeleri heyecan yarattı. Erdoğan’ın, “Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dil birliğinin önemi aşikardır. Bunun ilk adımı, alfabe birliğinin sağlanmasıdır. Yükseköğretim Kurulumuzun sekretaryamıza ilettiği önerilerin en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum” sözleri, gözleri Türk dünyasını oluşturan ülkelerin ortak eylem planına çevirdi. 

Ortak Türkçe alfabe için kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor. 

KOMİSYON RAPOR HAZIRLADI

Türkiye’nin öncülük ettiği ortak alfabe çalışmalarında ciddi yol kat edildiği öğrenildi. Geçen yıl Bursa’da düzenlenen ‘Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı’nda Türk Devletleri Teşkilatı’na sunulmak üzere kararlar alınmıştı. Türk devletlerinden bilim insanlarının, kendi ülkelerinde kullanılan alfabe ve tarihi süreçlere ilişkin bilgi verdiği çalıştayda, ortak alfabeye geçiş süreçlerinin hızlandırılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Çalıştayda, Türk dünyası ortak alfabesi için TDT bünyesinde “Ortak Alfabe Komisyonu” kurulması kararlaştırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü ettiği öneriler işte bu komisyon tarafından hazırlandı.

İLK GİRİŞİM 90’LI YILLARDA

‘Ortak Türkçe Alfabe’ ile ilgili ilk girişimler 1991 yılında başlamıştı. Türk dillerindeki asal seslerin esas alındığı sistem üzerinde çalışmalar o dönemki adı ‘Türk Şûrası’ olan Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk-Kardeşlik ve İş Birliği Kurultayı’nda da devam etti. 21-23 Mart 1993’te Antalya’da yapılan toplantıda Türk Cumhuriyetleri alfabelerine Q, X, W, ?, Ä harflerinin eklenmesi ortak karar olarak kabul edilmişti. Eğer devam eden çalışmalarda bu alfabe esas alınırsa 34 harfli bir alfabe Türk dünyasının önemli bir bölümünde yürürlüğe girebilir.

Yüzyılın hayali gerçek oluyor. Dil birliğinde büyük adım - Resim : 2
Türkmenistan Latin harflerinden oluşan alfabe ile yazılan metinler yayınlamıştı. 

SOVYETLER DE ÖNCÜLÜK ETTİ

1930’lu yılların başında Sovyetler Birliği içindeki Türk topluluklarının alfabelerini ortak bir yazı sistemi ile Latin alfabesine çevirebilmek amacıyla oluşturulan Ortak Türkçe Alfabe çalışması aslında bu alanda yapılan girişimlerin temelini oluşturuyor.  Sibirya’daki Türk boylarından Sahalar, 1917 yılında Türk dünyasında Latin alfabesini ilk kullanan boy olmuştu. Aynı bölgede Tuvalılar ise uzun süre Moğol alfabesini kullanmış, 1930’da Latin alfabesine geçmişti. Ancak Tuvalılar daha sonra Kiril alfabesini benimsedi.

LATİN ALFABESİ TEMEL OLDU

Azerbaycan ve Türkmenistan’ın alfabe değişikliğini benimseyip hayata geçirmelerinde uzun yıllardır Latin alfabesi kullanan Türkiye Türklerinin önemli bir etkisi olmuştu. Dil bilgisi kuralları ve söz varlığı açısından birbirine çok yakın olan Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Gagavuz Türkçesinin Latin alfabesiyle yazılmaya başlanması ortak alfabe konusunda önemli bir temel teşkil ediyor.

Yüzyılın hayali gerçek oluyor. Dil birliğinde büyük adım - Resim : 3
Kazakistan Türkçedeki 29 harfin de içinde olduğu 31 harften oluşan bir alfabe geliştirdi.  

KAZAKLAR ÇALIŞMA YAPIYOR

Alfabeyle ilgili çalışmalar devam ederken, bu konuda daha önce gündeme getirilen öneri ve girişimler ortaya nasıl bir alfabe çıkabileceği konusunda fikir veriyor. Kazakistan’ın dil politikasına ilişkin yeni devlet programında Kazak dilinin Latin alfabesi temelinde modernleştirilmesi hedefleniyor. Kazakistan’ın, Türkiye Türklerinin kullandığı 29 harfe ilave olarak yeni kabul edeceği alfabeye 34 harfli ortak Türk alfabesinden “Ä ä”, “Ñ ñ”, “Q q”, “X x”, “W w” harflerini ekleyebileceği belirtiliyor.

[email protected] 

 

Kaynak: Web Özel

Yorum yapın

undef 7701
undef 5147
undef 8087
undef 8177
undef 2467
undef 2468
undef 6777
undef 4927
undef 5723
undef 7193
undef 5570
undef 5692
undef 5170
undef 7880
undef 2826
undef 7894
undef 4686
undef 9156
undef 3918
undef 6888
undef 9857
undef 5311
undef 9834
undef 5439
undef 9281
undef 1865
undef 9429
undef 9351
undef 8191
undef 3937
undef 9354
undef 9004
undef 3913
undef 5730
undef 5364
undef 3655
undef 1567
undef 7500
undef 4756
undef 3549
undef 2035
undef 7030
undef 2986
undef 2743
undef 3540
undef 6437
undef 1612
undef 3395
undef 9649
undef 9578
undef 5351
undef 9429
undef 6431
undef 5188
undef 7968
undef 5315
undef 3712
undef 6779
undef 6004
undef 2621