Bereketli Hilal’e felaket yaklaşıyor

İnsan kaynaklı küresel iklim değişikliği ‘Bereketli Hilal’i oluşturan Dicle ve Fırat havzasını çevreleyen ülkelerde tarihin gördüğü ikinci büyük kuraklığın yaşanmasına neden oluyor. Gözlemlere dayalı verileri ve iklim modellerini birleştiren World Weather Attribution adlı kuruluşun yaptığı çalışmaya göre kuraklık, bölgede devam eden savaşların olumsuz etkileriyle birleşince Dicle ve Fırat havzasında durum daha da kırılgan bir hale geliyor.

OLAĞANÜSTÜ TARIMSAL KURAKLIK

World Weather Attribution’ın verilerine göre Fırat ve Dicle havzasının tamamı, İran’ın ise büyük bir kısmı, Haziran 2023’e kadar olan 36 ay boyunca aşırı ve olağanüstü tarımsal kuraklık yaşadı. Standardize Yağış Evapotranspirasyon İndeksi’ne (SPEI) göre bu, her iki bölgede de kaydedilen en kötü ikinci kuraklık oldu. İklim verilerine dayanan çok ölçekli bir kuraklık indeksi olan SPEI, aşırı kuraklık mevcut iklimde nadir görünen bir durum olmasa da insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin kuraklığın etkilerini artırdığını ortaya koyuyor.

Dicle ve Fırat havzasında yaşanan kuraklık tarım üretimini olumsuz etkiliyor. 

İNSAN FAKTÖRÜ RİSKİ ARTIRDI

Araştırmada bu durum şöyle ifade ediliyor: “Karşılaştırılabilir şiddette olayların en az her on yılda bir meydana gelmesi bekleniyor. Üç farklı gözleme dayalı verileri kullanarak, her iki bölgede de (Bereketli Hilal ve İran’ın bir bölümü) daha şiddetli kuraklıklara doğru güçlü bir eğilim olduğunu görüyoruz. Düşük yağış ve yüksek buharlaşmanın, 1, 2 derece ısınmamış bir dünyada son zamanlardaki koşullara kıyasla çok daha az şiddetli olacağını bulduk.”

KURAKLIK RİSKİ 25 KAT ARTTI

Çalışmada beklenen tehlikeler ise şöyle ifade ediliyor: “Her iki bölgedeki 36 aylık SPEI’ye bakıyoruz. Havzada böyle bir kuraklığın meydana gelme olasılığının, 1, 2 derece daha soğuk bir dünyaya kıyasla 25 kat arttığını bulduk. İran’da ise böyle bir kuraklığın meydana gelme olasılığı, 1,2 derece daha soğuk bir dünyaya kıyasla 16 kat arttı.” 

Bereketli Hilal'e felaket yaklaşıyor - Resim : 2
Bereketli Hilal bölgesinde yaşanan savaşlar kuraklığın yarattığı yıkımın etkilerini artırıyor. 

KURAKLIK OLARAK SINIFLANMAZDI

Rapora göre, her iki bölgede de insan kaynaklı iklim değişikliği, kuraklığın yoğunluğunu artırmasaydı yani küresel sıcaklık, 1, 2 derece artmamış olsaydı, son dönemdeki veriler kuraklık olarak sınıflandırılamayacaktı. Rapora göre bu durum, ortaya çıkan bulguların gerçekten de insan kaynaklı iklim değişikliğinden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

EN ÖNEMLİ SEBEP FOSİL YAKITLAR

Raporda, “Tarımsal kuraklıktaki bu değişimin ardındaki meteorolojik etkenleri anlamak için yağış ve sıcaklığı ayrı ayrı analiz ettik ve yağış olasılığı ve yoğunluğunda çok az değişiklik olduğunu, ancak sıcaklıkta çok büyük bir artış olduğunu gördük. Dolayısıyla kuraklık şiddetindeki bu güçlü artışın öncelikle fosil yakıtların yakılması nedeniyle aşırı sıcaklıklardaki çok güçlü artıştan kaynaklandığı sonucuna vardık” deniliyor.

Bereketli Hilal'e felaket yaklaşıyor - Resim : 3
Dicle Nehri çevresinde tarihin gördüğü en büyük kuraklıklardan biri yaşanıyor. 

YÜKSEK DÜZEYDE SU STRESİ

Raporda dünya fosil yakıt tüketimini hızla durdurmadığı sürece bu olayların gelecekte daha da yaygınlaşacağı uyarısı yapılarak şu ifadelere yer veriliyor: “Sanayi öncesi dönemden 2 derece daha sıcak bir dünyada olağanüstü bir kuraklık, en kötü kategori olacaktır. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve arazi kullanımı değişiklikleri, baraj uygulamaları ve yukarı ve aşağı havza ülkeleri arasındaki nehir akış yönetimi, eskimiş su arıtma tesisleri ve sulama suyu sistemlerinin düşük verimliliği, karmaşık bir su krizine katkıda bulunmuştur.”

[email protected] 

 

Kaynak: Web Özel

Yorum yapın

undef 7701
undef 5147
undef 8087
undef 8177
undef 2467
undef 2468
undef 6777
undef 4927
undef 5723
undef 7193
undef 5570
undef 5692
undef 5170
undef 7880
undef 2826
undef 7894
undef 4686
undef 9156
undef 3918
undef 6888
undef 9857
undef 5311
undef 9834
undef 5439
undef 9281
undef 1865
undef 9429
undef 9351
undef 8191
undef 3937
undef 9354
undef 9004
undef 3913
undef 5730
undef 5364
undef 3655
undef 1567
undef 7500
undef 4756
undef 3549
undef 2035
undef 7030
undef 2986
undef 2743
undef 3540
undef 6437
undef 1612
undef 3395
undef 9649
undef 9578
undef 5351
undef 9429
undef 6431
undef 5188
undef 7968
undef 5315
undef 3712
undef 6779
undef 6004
undef 2621